Adana Deport İşlemleri:

 • Post author:
 • Post category:Blog

Sınır dışı diğer adıyla deport edilme işlemlerinin hangi hallede uygulanacağı 6458 sayılı kanunun 54. maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu madde şu şekildedir: Sınır dışı etme kararı alınacaklar MADDE 54 – (1) Aşağıda…

Okumaya devam edinAdana Deport İşlemleri:

Orman Kadastrosu Sonucu Tapusu İptal Edilen Kişinin Tazminat Davası Açma Hakkı Bulunmaktadır:

 • Post author:
 • Post category:Blog

Bilindiği üzere yapılan orman kadastro işlemleri sonucu, kişilerin mevcut tapuları iptal edilmekte ve arazi orman olarak tescil edilmektedir. Bu durumda bu kişilere hazinenin tazminat ödemesi gerekmektedir. Söz konusu kadastro işlemlerine…

Okumaya devam edinOrman Kadastrosu Sonucu Tapusu İptal Edilen Kişinin Tazminat Davası Açma Hakkı Bulunmaktadır:

Malik Olmayan Eşin Rızası Alınmadan Aile Konutu Üzerinde Kurulan İpotek, Aile Konutu Şerhi Olmasa Bile Bağlayıcı Değildir:

 • Post author:
 • Post category:Blog

Paylaşılan kararda ''dava konusu taşınmazın satın alındığı tarihten itibaren aile konutu olarak kullanıldığı, davalılardan malik eşin dava konusu aile konutu üzerinde diğer davalı banka lehine ipotek tesis ettirdiği, bu işlem…

Okumaya devam edinMalik Olmayan Eşin Rızası Alınmadan Aile Konutu Üzerinde Kurulan İpotek, Aile Konutu Şerhi Olmasa Bile Bağlayıcı Değildir:

SAKLANMASI İÇİN VERİLEN UYUŞTURUCU MADDENİN ÜST ARAMASINDA BULUNMASI, TCK’NIN 281.MADDESİNDE DÜZENLENEN SUÇU OLUŞTURUR:

 • Post author:
 • Post category:Blog

Arama için eve gelen kolluk görevlilerinden saklamak kastı ile sanığın eşine verdiği ve eşin üzerinde çıkan uyuşturucu madde sonucu yargılamaya konu olan olayda; Yargıtay söz konusu suçun uyuşturucu madde ticareti…

Okumaya devam edinSAKLANMASI İÇİN VERİLEN UYUŞTURUCU MADDENİN ÜST ARAMASINDA BULUNMASI, TCK’NIN 281.MADDESİNDE DÜZENLENEN SUÇU OLUŞTURUR:

Resmi Nikah Kıyma Vaadi İle Birlikte Yaşayan, Sonrasında Nikah Kıyılmadan Terke Zorlanan Kadına Manevi Tazminat Verilmelidir:

 • Post author:
 • Post category:Blog

Paylaşılan kararda taraflar dini nikah ile yaklaşık 3 yıl birlikte karı koca şeklinde yaşamışlardır. Bu süre zarfında resmi nikah kıyma vaad edilmesine rağmen kıyılmadan kadın terke zorlanmıştır. Bu durumda kadının…

Okumaya devam edinResmi Nikah Kıyma Vaadi İle Birlikte Yaşayan, Sonrasında Nikah Kıyılmadan Terke Zorlanan Kadına Manevi Tazminat Verilmelidir:

BOŞANMADA EŞİT KUSUR:

 • Post author:
 • Post category:Blog

Paylaştığımız kararda Yargıtay, güven sarsıcı davranışta bulunan ve kıskanç kadın ile şans oyunları oynayan, aile bütçesini iyi yönetemeyen ve çocuk istemeyen erkeği eşit kusurlu kabul etmiştir. 2. Hukuk Dairesi 2019/4035…

Okumaya devam edinBOŞANMADA EŞİT KUSUR:

Evden Ayrılarak Evlilik Birliğini Devam Ettirmek İstemeyen Ve Güven Sarsıcı Davranışları Bulunan Erkek, Güven Sarsıcı Davranışları Bulunan Kadına Göre Ağır Kusurludur.

 • Post author:
 • Post category:Blog

YARGITAY BASKANLIGI Hukuk Dairesi 2019/1370 E. , 2019/6652 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ: İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk DairesiDAVA TÜRÜ: Karşılıklı BoşanmaTaraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesinceverilen,…

Okumaya devam edinEvden Ayrılarak Evlilik Birliğini Devam Ettirmek İstemeyen Ve Güven Sarsıcı Davranışları Bulunan Erkek, Güven Sarsıcı Davranışları Bulunan Kadına Göre Ağır Kusurludur.

Eşlerden Birinin İntihara Teşebbüs Etmesi Durumunda Diğer Eş, Boşanma Davası Açmakta Haklıdır:

 • Post author:
 • Post category:Blog

Yargıtay paylaşılan kararda; intihara teşebbüs durumu söz konusu olduğundan, artık taraflardan evliliği sürdürmeleri beklenemeyeceği açıklanarak davanın reddi kararını bozmuştur. YARGITAY BASKANLIGI Hukuk Dairesi 2015/21970 E. , 2017/726 K."İçtihat Metni"MAHKEMESİ:Asliye Hukuk…

Okumaya devam edinEşlerden Birinin İntihara Teşebbüs Etmesi Durumunda Diğer Eş, Boşanma Davası Açmakta Haklıdır: