Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru 23 Eylül 2012’den itibaren hukuk sistemimize yeni bir hak arama yolu olarak girmiştir. Artık Anayasa’da güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden birinin ihlali durumunda Anayasa Mahkemesi’ne bir iç hukuk yolu olarak başvurulabilecektir. Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru iç hukuk yolu olarak kabul edildiğinden, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurmadan önce mutlaka tüketilmesi gereken bir iç hukuk yoludur.

Hukuk büromuz Anayasa Mahkemesi’ne yapılacak bireysel başvuru konusunda uzmanlaşmıştır. Yukarıda bahsetmiş olduğumuz değişiklikten sonra Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yeni bir iç hukuk yolu olarak öngörüldüğünden hak ihlalleri yaşanması durumunda ülkemiz mahkemelerince verilen en son kesinleşmiş kararın tebliğinden itibaren 30 gün içinde Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yoluna gidilmelidir. Bu süreye tatiller de dahildir. Ayrıca bu sürenin hesabında adli tatil de dikkate alınmadığından başvurucu yapacakların telafisi olmayan hak kayıplarına uğramamaları için bu sürelere dikkat etmeleri gerekmektedir.

Anayasa Mahkemesi’ne yapılacak bireysel başvuru formu, Yüksek Mahkeme tarafından istenen form ile ve istenen şekilde yapılmalıdır. Diğer taraftan, Anayasa Mahkemesine yapılacak bireysel başvuru sonrası Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne gidilmesi durumunda; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne yapılacak başvuruda, sadece Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru formunda dile getirilen hak ihlalleri ileri sürüle bilinecektir. Bu açıdan Anayasa Mahkemesine yapılacak bireysel başvuru; hem usul, hem de esas açısından özenle çalışılıp uzman kişiler tarafından hazırlanması faydalı olacaktır.