4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca verilen idari para cezalarına karşı hukuki hak arama yolları hizmeti büromuz tarafından verilmektedir. Gümrük kanunu uyarınca, nispi ya da mutlak nitelikte idari para cezaları verilebilmektedir. Bu kapsamda ilgili idare tarafından çıkarılan genelgeler ve tebliğlerin takibi de önem arz etmektedir. Ayrıca bazı durumlarda idari para cezalarının yanı sıra 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca ceza soruşturması da açıla bilmektedir. Büromuz tarafından gerek idari para cezalarına karşı iptal davaları ve gerekse de ceza hukuku kapsamında açılan soruşturma ve davalarda müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.