Aile hukuku, aileye ilişkin hukuki konularla ilgilenen Türk Medeni Kanunu ve bazı özel yasalarda düzenlenen bir hukuk dalıdır. Aile hukukunun başlıca konuları nişanlanma, evlenme ,boşanma, mal rejimleri, soybağı kurulması, evlat edinme, velayet, çocuğun nafaka hakkı, vesayet, kayyımlık, yardım nafakası, aile konutu sayılabilir. Aile hukukunda en fazla karşımıza çıkan durum evlilik ve evliliği sona erdiren haller yani boşanma davalarıdır.

Boşanma ile ile ilgili hükümler Türk Medeni Kanunu’nun m.161-184 maddelerinde düzenlenmiştir. Aile hukuku konusuna giren konularda izlenecek yol, hangi konularda neler yapılması gerektiği, hangi zaman zarfında gerekli adımlarım atılması gerektiği ile ilgili konularda herhangi bir hak kaybına uğramamak için her zaman bir uzman tarafından hukuki yardım almak en akıllıca yöntemdir. Boşanma davaları başta olmak üzere aile hukukunu ilgilendiren davalarda Bürosumuz size destek sunmaktadır.

Boşanma davaları anlaşmalı ve çekişmeli olarak ikiye ayrılır. Boşanma davası Türk Medeni Kanunu’nda belirtildiği üzere eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesinde açılır. Boşanma davası yazılı yargılama usulüne tabidir. Ayrıca boşanma davasında özellikle çekişmeli boşanma davası söz konusu olduğunda özenle takip edilmesi gereken süreler ve verilmesi gereken dilekçeler bulunmaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Davası: Tarafların boşanma ve boşanmanın sonuçları konusunda tamamen uzlaşmaları durumunda söz konusudur. Boşanma konusunda tarafların manevi olarak en az zarar gördükleri dava türüdür.

Yetkili mahkeme olarak kanunda belirtilen eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yerde açılması gerekmekte ise de kesin yetki söz konusu değildir. Tarafların anlaşarak karar verdikleri herhangi bir aile mahkemesinde de dava açılabilir.

Eşlerin en az 1 yıl evli kaldıktan sonra her iki tarafında anlaşması sonucunda başvurulabilecek bir yoldur. Taraflar bu süreyi doldurduktan sonra bir protokol hazırlayarak hakim önünde irade açıklamalarını yaparak bu süreci hızlı bir şekilde sonlandırabilirler.

Anlaşmalı boşanma davasında Türk Medeni Kanunu gereğince tarafların boşanma iradesini hakim önünde resen açıklamaları gerekmektedir. Bu davalarda avukatlar aracılığıyla irade açıklaması yapılması mümkün değildir.

Büromuz gerek çekişmeli ve gerekse de anlaşmalı boşanma davalarında hukuki yardım ve destek verilmektedir.