Ticaret hukuku özel hukuk dalı içerisinde yer alan ve 6102 sayılı TTK ve bazı özel kanunlar ile kuralları belirlenen, ticari faaliyetleri düzenleyen hukuk dalıdır. Ticari anlaşmazlıklar ayrı bir usul ile yürütülmesi gereken davalardır. Bir kısım davalar için dava açılmadan önce arabulucuya gidilmesi dava şartı olarak düzenlenmiş olup, her dava için ayrı ayrı zaman aşımı süreleri belirlenmiştir. Bu açıdan ticari davalarda uzmandan yardım alınması menfaatinize olacaktır.