İş akdinin feshi halinde gerek işe iade ve gerekse de işçi alacakları kapsamında tüm alacak kalemleri açısından açılacak davalarda büromuz tarafından hizmet verilmektedir. Bilindiği üzere söz konusu davalar açılmadan önce arabulucuya başvuru, dava şartı olduğundan öncelikle arabulucuya başvuru yapılmakta ve çıkan sonuç olumsuz olması durumunda dava yoluna gidile bilinmektedir. İşçi alacakları kapsamında her alacak kalemi için ayrı ayrı zamanaşımı süresi belirtilmiş olup, açılacak davalar da her alacak kaleminin isteminde, dava türü de farklı olduğundan uzman bürolardan yardım alınmak suretiyle söz konusu davaların açılması çıkarınıza olacaktır.