Gayrimenkul hukuku uygulamada çok geniş bir alana sahip olup, bir çok dava türüne konu ola bilmektedir. Başta Medeni Kanunun yanı sıra bir çok özel nitelikteki kanun gayrimenkul uyuşmazlıklarında karşımıza çıkmaktadır. Bu açıdan bu tür davaları açarken, ya da hakkınızda bu tür dava açıldığında uzman avukattan görüş alınarak hareket edilmesi sizin için en doğru karar olacaktır. Büromuz tarafından hizmet verilen belli başlı gayrimenkul hukukunu ilgilendiren davalar şu şekildedir.

Ecrimisil davaları

Elatmanın önlenmesi (müdahalenin men-i) davaları

Her türlü irtifak hakkının kurulmasına ilişkin davalar

İpotek ihtilaflarından doğan davalar

İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) davaları

Kamulaştırılma nedeniyle kamulaştırma bedelinin artırımı davaları

Kat mülkiyeti yasasından kaynaklanan uyuşmazlıklar

Kira parasının tespiti davaları

İntifa, geçit ve her türlü irtifak hakkı davaları

Tapu iptal ve tescil davaları

Tapu Müdürlüğü ile kişiler arasındaki dava ve ihtilafların takibi

Tapu kayıtlarında mevcut hataların düzeltilmesine yönelik davalar

Kira alacağının takibi ve Tahliye davaları