Türkiye Cumhuriyeti Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (“EPDK”), enerji piyasasının düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumludur. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ise, bağlı kuruluşlar ve kamu kurumları ile birlikte, enerji politikalarından sorumludur.

Ofisimiz; yenilebilir ve yenilenemeyen enerji açısından gerek proje alımında sözleşme hazırlama, gerek EPDK mevzuatı açısından yaşanan problemlere çözüm bulma ve EPDK nezdinde itirazlarda bulunma ve gerekse de taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklarda müvekkillerimize hukuki destek vermekteyiz.