Ceza Hukuk çok geniş bir hukuk dalımızdır. Sadece 5237 sayılı TCK kapsamında düzenlenen suçlar değil aynı zamanda, bir çok özel kanunda yer alan suçlar da bu kapsama girmektedir.

Büromuz özellikle ayrı bir uzmanlık gerektiren 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında yer alan suçlar ile 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi hakkındaki kanun kapsamında düzenlenen suçların, gerek soruşturma ve gerekse de kovuşturma aşamasının her safhası özenle takip edilmektedir.

Hazırlık soruşturması aşamasından itibaren; tüm ceza davalarının mahkeme, istinaf, temyiz aşamaları ve hükmün kesinleşmesi, infaz rejimi de dahil olmak üzere her aşamada takibini sağlamaktayız.

Şikayetçi olmak istediğiniz durumlarda, suç duyurusunda bulunma, ceza soruşturması başlatılması, müşteki-katılan vekili olarak davaların takibi konularında hukuki destek sağlamaktayız.

Ayrıca ceza davası sonunda yargılama konusu meseleye ilişkin hak kayıplarının önlenmesi, telafi edilmesi bakımından hak etmiş olduğunuz tazminat haklarınıza kavuşabilmeniz için de tazminat davaları açmakta ve takibini sağlamaktayız.