İdare tarafından hakkımızda verilen kararlar yargı denetimi altındadır. Bu açıdan aleyhimize verilen bir idari işlem ile ilgili olarak, idare mahkemelerine başvuruda bulunula bilinecektir. Bu kapsamda idari işlemin iptali isteme ve tam yargı davası olmak üzere iki dava çeşidi bulunmaktadır. İdari işlemin iptali davası ile sadece tarafımızın mağduriyetine sebep olan işlemin iptalini talep etmekteyiz. Tam yargı davası ile ise idarenin yapmış olduğu yanlış işlem nedeniyle uğramış olduğumuz maddi ve manevi zararı talep edebilmekteyiz.

Bu iki dava türünde de sürelere ve şekli unsurlara dikkat edilmelidir. İdare hukukunda, yazılı yargılama usulü uygulandığından, savunma ve cevap dilekçelerini hazırlarken uzman avukatlardan görüş alınması lehinize olacaktır.