AİHM hukukumuzca en üst hak arama mercii olarak kabul edilmektedir. Gerek ceza hukuku, gerek özel hukuk ve gerekse de idare hukuku kapsamında verilen kararlarda, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi(AİHS) kapsamında korunan hakların ihlal edildiği düşünülüyorsa, mahkemeye başvuru yapıla bilinecektir. Ceza hukuku anlamında mahkeme kararlarının CMK’nın 311. Maddesi uyarınca yargılamanın yenilenmesine neden olacağı unutulmamalıdır.

Mahkeme’ye yapılacak başvurunun, Mahkeme İçtüzüğü’nün 47. maddesine uygun olarak yapılması gerekmekte olup, bu maddede belirtilen tüm bilgi ve belgeleri içermesi gerekmektedir. Mahkeme İçtüzüğü’nün 47 §§ 1 ve 2 maddesinde belirtilen bilgi ve belgeleri tam olarak sunulmaması durumunda, yapılan şikayet incelenmeyecektir.

Mahkemeye başvurunun, avukatla yapılması zorunlu olmamakla birlikte, avukat vasıtasıyla yapılması tavsiye edilmektedir. Büromuz AİHM’ne yapılacak şikâyetlerde ve dava takibinde uzmanlaşmış olup, gerek başvuru formu hazırlama ve gerekse de dava takibinde yardımcı olunmaktadır.