Temyiz Dilekçesinde, Temyiz Nedenlerinin Belirtilmemesi:

  • Post author:
  • Post category:Blog
  • Post comments:0 Yorum

Temyiz isteminin reddi

Madde 298 – (1) Yargıtay, süresi içinde temyiz başvurusunda bulunulmadığını, hükmün temyiz edilemez olduğunu, temyiz edenin buna hakkı olmadığını ya da temyiz dilekçesinin temyiz sebeplerini içermediğini saptarsa,  temyiz istemini reddeder.

Ceza yargılamasında eskiden sadece ”temyiz ediyoruz” şeklinde dahi yazılan dilekçeleri Yargıtay detaylı incelemeye tabi tutarken, şuan gerek Yargıtay CBS ve gerekse de Yargıtay Daireleri CMK’nın 298. maddesini sıkı şekilde uygulamaktadırlar. Bu açıdan tabiri caizse köprüden önceki son çıkış olarak nitelendirebileceğimiz temyiz dilekçelerinin önemi bir kat daha artmıştır. Son kanuni yol hakkınız boşa gitmemesi için dava dosyasındaki tüm hukuku aykırılıklar açıklanarak temyiz yoluna gidilmesi büyük önem arz etmektedir.

Bir cevap yazın